- Cursos a la UNED: astronomia i història

- Astronomia: descobrir el cel.

Impartit per Josep Nieto i Miguel Martín.

Dijous de 18 a 20 hores. Durada: 30 hores.

Inici del curs: 13 de febrer.

 - Història: la Segona Guerra Mundial.

Impartit per Carles Gascón.

Divendres de 17.30 a 19.30 hores. Durada: 30 hores.

Inici del curs: 14 de febrer.

- Més informació: 973 351619 //