Ajuts creació empreses

Una bona part de les persones que s’adrecen al Consell Comarcal per crear la seva empresa volen informació sobre els possibles ajuts als quals poden accedir. De fet, depenent de la tipologia d’empresa i del sector hi ha línies d’ajut més específiques que cal consultar (podeu consultar la base de dades d’ajuts i subvencions (FISUB), però a continuació llistarem algunes de les que ens sembles més interessants i més genèriques:

 • Ajuts per a la promoció de l’ocupació autònoma (Departament d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya).  A aquesta subvenció s’hi poden acollir aquelles persones que estiguin inscrites a les Oficines Treball, que decideixen fer l’alta d’autònoms per crear una empresa i que demostrin una inversió mínima de 5.000 €. 

  Així, per tramitar aquesta subvenció calen tres requisits bàsics:
  • Estar inscrit a les OTG com a demandant d’ocupació abans de fer l’alta d’autònoms.
  • Donar-se d’alta com autònom (alta a la Seguretat Social).
  • Fer una inversió mínima de 5.000 € (sense IVA).
  • Sol·licitar l’ajut en un termini màxim de 2 mesos des del moment de fer l’alta d’autònoms.

[més informació]
 

 • Capitalització de l’atur.Es tracta de facilitar el pagament únic de les prestacions d’atur (per aquelles persones que hi tenen dret) per tal de facilitar la posada en marxa d'iniciatives d'autoocupació i creació d’empreses.

  Aquesta modalitat d’ajut es tramita directament a l’oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya a la Seu d’Urgell (Avinguda Pau Claris, 46, 25700 La Seu d’Urgell).

  [més informació]
   
 • Programa Leader. Aquest programa pretén donar subvencions a les empreses que s’estableixin al món rural per tal de dinamitzar-ne l’economia. Es tracta d’un programa cofinançat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i per la Comissió Europea que atorga ajuts entre el 20% i el 35% de la inversió elegible A l’Alt Urgell aquest ajut està gestionat pel Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya que té la seva seu a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Urgell.

  Poden sol·licitar aquests ajuts les empreses (ja siguin societats o empresaris individuals) que facin inversió al territori dels següents sectors:
  • Sector agroalimentari.
  • Sector turístic: turisme rural, hotels, pensions, restaurants, empreses de suport al sector turístic, albergs, càmpings...
  • Creació i  desenvolupament de microempreses (menys de 10 treballadors).


Per a més informació:
www.desenvolupamentrural.cat
cauc @ cauc.cat
facebook/galalturgell cerdanya