Alumnes transport no obligatori

Es considera alumnes no obligatori aquells que vulguin triar un centre educatiu que no és el de referència pel mapa escolar i tenen línia de transport escolar en el seu recorregut, o bé, alumnes de la Seu d’Urgell que optaven a agafar el transport a l’estació d’autobusos, o bé, estan cursant Batxillerat, poden optar a anar al transport escolar amb el pagament d’una taxa, sempre i quan hi hagi disponibilitat de places lliures a l’autocar escolar.

De cara al curs escolar 2020-2021, ara mateix, el tràmit no està en actiu, ja que estem pendent de les instruccions per part del Dep. Educació respecte el transport escolar no obligatori.

Posarem a disposició de les famílies la instància a presentar al consell comarcal, que es podrà fer a partir d’una tramesa electrònica de forma prioritària, o presencial en els casos que no es pugui fer (veure com fer una tramesa electrònica). La instància la posarem a disposició de les famílies en aquest apartat, i quan el tràmit estigui en actiu el comunicarem a les famílies que en van fer ús el curs passat, a través d’un SMS.

Reglament transport escolar i menjador Alt Urgell (Veure capítol IV. Transport no obligatori)