BCIL Església de Sant Jaume de Toloriu

Municipi: Toloriu
Data acord del ple: 14 de juny de 2001

L’antiga església de Sant Jaume de Toloriu la trobem documentada per primera vegada l’any 1575, en què figura com a església sufragània de Sant Esteve de Bar. Malgrat que la tradició assenyala l’existència d’una església anterior, actualment no hi ha proves al respecte. Es tracta d’una església de planta rectangular, d’una sola nau i sense absis diferenciat. L’espai interior s’articula amb quatre capelletes embegudes dins del mur i presenta una potent torre de secció quadrada adossada a la façana. Per les seves característiques formals, la construcció del temple podria situar-se entre els segles XVII i XVIII. L’església de Sant Jaume ha estat reformada recentment, i reconvertida en sala d’actes municipal.

Fotografia: Carles Gascón Chopo