Curs escolar 2020-2021

En breu informació referent a ...

  • Alumnes amb dret a la gratuïtat del servei de transport i menjador obligatori
  • Alumnes que sol·liciten transport no obligatori (pagament)
  • Alumnes que sol·liciten l’alta de menjador no obligatori (pagament)- Empresa IAUSA
  • Ajuts de menjador escolar per raons econòmiques, socials i geogràfiques, per alumnes que no tinguin dret a la gratuïtat del servei
  • Funcionament de les rutes de transport obligatori