Descomptes túnel del Cadí

 

NOTA IMPORTANT

Els descomptes NO s’aplicaran en els pagaments realitzats amb el telèfon mòbil mitjançant contactless,
sempre s’ha d’utilitzar la targeta bancària física o el viaT associat al descompte al que estigueu donats d’alta

Descomptes túnel del Cadí

Després de la posada en funcionament l'any 2012 del nous sistema de descomptes per als usuaris habituals del túnel del Cadí, residents a l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Berguedà, a partir del 2014 s'incorporen modificacions en el sistema de renovació per tal de facilitar el tràmit als usuaris.

Per poder-se acollir a la gratuïtat del peatge del túnel del Cadí caldrà aportar la documentació requerida a la seu del Consell Comarcal que correspongui
en funció del municipi de residència:

El nou marc d’actuacions, vigent a partir del 2014, implicarà ampliar del termini de renovació de la documentació a presentar pels ciutadans, de l’actual de 12 mesos a 36 mesos.

Què caldrà fer per realitzar una alta nova?

Per a noves sol·licituds o altes:

A) Per als nous col·lectius i per a les persones que ho sol·liciten per primera vegada presentació de tota la documentació actualment establerta.

La documentació necessària, segons el que estipula el decret 425/2011 de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la situació laboral és la següent:

La sol·licitud del descompte per als residents a l’Alt Urgell cal realitzar-la a:

Presencialment
    Consell Comarcal de l’Alt Urgell
    Pg. Joan Brudieu, 15
    25700 La Seu d’Urgell
    Horari: 9:00h a 14:00h

És obligatori adjuntar amb la sol·licitud el document següent:

 • Requisits segons situació laboral.
 • Consulta la vigència de l'aplicació del descompte
 • Autorització a accedir a les dades de caràcter personal que avalen el compliment dels requeriments presentats, tot garantint la legislació de protecció
  de dades de caràcter personal.(properament inclourem el document de model)
 • Autorització d'utilització d'un telèfon mòbil, correu electrònic i adreça postal per notificar qualsevol incidència en el moment de comprovar el manteniment
  de les condicions per accedir a la gratuïtat, així com avisar amb anticipació a la seva caducitat de la necessitat en el seu cas de renovació o aportació de la documentació necessària si hagués variat les condicions personals o professionals.(properament inclourem el document de model)
 • Serà requisit necessari, donat que ens trobem davant d’una sol·licitud i tal qual exigeix l’article 11 de la Llei 39/2015, de ú d’octubre de 2015, la signatura original del document per part de l’interessat en l’atorgament del dret al descompte

Telemàticament, mitjançant procediment electrònic (veure instruccions)

La documentació enumerada i exigida a l’apartat anterior serà la mateixa, tenint en compte que, tot i que els sistemes de clau són vàlids per identificar les persones i presentació de documents, donat que l’article 11 de la Llei 39/2015 de ú d’octubre exigeix la signatura pels supòsits de sol·licituds, aquesta només podrà ser la electrònica, en qualsevol de les modalitats admeses, que seran les contemplades con caràcter obligatori i principal per l’article 10,2º a i b de l’esmentada llei 39/2015, de ú d’octubre.

Renovacions

Documentació a presentar el gener de 2014 per als que ja la van presentar el 2013, o abans i no ha variat cap condició: 

 • Documentació necessària si hagués variat les condicions personals o professionals.
 • Signatura real, si es fa presencial, o electrònica – si es fa telemàticament – de la sol·licitud -, en la forma descrita abans 10,2º a i b de la Llei 39/2015, de ú d’octubre
 • Renovació

Per a ciutadans que ha variat alguna situació de l'acreditada inicialment (canvi de residencia, etc...) cal aportar la documentació justificativa de la nova situació
a més a més dels models anteriors).

Per a més informació:

Consell Comarcal de l'Alt Urgell
consum @ ccau.cat
Pg. Joan Brudieu, 15
2700 La Seu d'Urgell