Mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la Renda Mínima d’Inserció 2014

El programa de Mesures Actives d’Inserció per a les persones destinatàries de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) 2014, està en col•laboració amb el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, i cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) s’ha implantat per primera vegada a l’Alt Urgell a través del Consell Comarcal.

El programa va dirigit als demandants de feina perceptors de la Renda mínima d’inserció (RMI). Tindran caràcter preferent aquelles les quals resti menys temps de permanència per esgotar el període màxim de cobrament de la renda mínima d’inserció, aquelles amb un grau d’ocupabilitat el qual es pot veure incrementat si participen en mesures actives d’inserció, les que tinguin una edat entre 31 i 60 anys, dones i aquelles que tinguin càrregues familiars.

L’objectiu del programa es posar a l’abast un seguit de recursos  formatius i  ocupacionals  per tal de situar-los en una millor posició davant la recerca d’ocupació i que afavoreixi la presa de decisions i la manera d’afrontar els canvis que fan referència a la professió, la formació o el projecte de vida laboral.

En aquesta edició hi participen 30 persones tan de la Seu d’Urgell com d’altres municipis de la comarca.

Contacte:
Tel. 973 355 798

CETAP-Telecentre
Pl de les Monges · Edifici Les Monges, 3a Planta · 25700 La Seu d’Urgell