El CDIAP de l’Alt Urgell col•labora amb la Unitat Materno-Infantil de la comarca en els grups de pre i post-part

Activitat inclosa en el treball comunitari del Centre

El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de l’Alt Urgell ha reforçat les línies de col·laboració amb la Unitat Materno-Infantil que atén la comarca. Així, el CDIAP intervé activament tant en les xerrades de preparació al part com en les activitats del grup postpart. En aquests grups, que estan coordinats per les llevadores de la Unitat Materno-Infantil, hi participen com a professionals del CDIAP la fisioterapeuta i els psicòlegs del centre.

A la sessió de pre-part es tracten temes com l’arribada del nadó a casa, els canvis a nivell psicològic que poden ocórrer a la mare, el pare i la parella, la relació i el vincle segur amb el nadó, aspectes d’hàbits i regularització de ritmes i el desenvolupament psicomotriu dels nadons, a més d’oferir estratègies per estimular les capacitats motrius, sensorials, comunicatives i relacionals.

A la sessió de postpart pren major protagonisme el desenvolupament de l’infant dels 0 als 12 mesos i com es poden potenciar les fites evolutives més importants. També es tracten aspectes de comunicació, relació,  desenvolupament sensorial, joc i hàbits. En aquesta sessió les famílies ja hi van amb els nadons i el grup es converteix en un espai per compartir experiències i de reflexió i suport.

Fins al moment  s’han dut a terme un total de quatre xerrades de prepart i quatre de post-part, amb una assistència de 35 parelles i 45 famílies, respectivament.

A més del treball en xarxa que es duu a terme amb la Unitat Materno-Infantil i que inclou pediatres, llevadores, infermers i ginecòlegs, també és de destacar el fet d’apropar el CDIAP a la comunitat en tant que centre de referència en matèria de desenvolupament infantil en l’àmbit comarcal. La col·laboració, molt profitosa per part dels dos serveis, té garantida la seva continuïtat. En aquest sentit, un dels propers objectius és fer-la extensiva a altres municipis de la comarca.

La prestació d’aquest servei és a càrrec del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU) i es finança a través del contracte programa que el Consell Comarcal té subscrit amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat.

 

La Seu d’Urgell, 10 de setembre de 2014