El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç ha realitzat un curs de formació per a les llars d’infants

Hi han assistit més de trenta educadores

Un total de 31 educadores de les llars d’infants de l’Alt Urgell han assistit  al curs “Desenvolupament infantil dels 0 als 3 anys, i signes d’alerta”, organitzat pel Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de l’Alt Urgell. El curs, que ha tingut lloc els dies 10, 12 i 14 de juny, ha estat impartit pels professionals del Centre que pertanyen a diferents disciplines com ara psicologia, fisioteràpia, logopèdia i treball social. La formació s’ha basat en exposicions del desenvolupament normatiu dels infants dels 0 als 3 anys i d’aquells signes d’alerta que, com a educadores, els poden cridar l’atenció i fer que requereixin la intervenció del CDIAP com a equip especialitzat.

Els continguts principals del curs versaven sobre el desenvolupament del llenguatge i la comunicació, la motricitat i la psicomotricitat, el desenvolupament cognitiu i el desenvolupament afectiu i relacional. Aquests continguts van ser impartits respectivament per la logopeda, la fisioterapeuta i un dels psicòlegs del centre. També s’hi va incloure un espai on la treballadora social del Centre va exposar els factors de risc social que s’associen a la petita infància i que cal tenir en compte dins de la globalitat de l’infant i la seva família.

Les sessions s’estructuraven en dues parts, una primera de contingut teòric, i una segona de pràctica en la qual s‘exposaven casos virtuals d’infants que es poden trobar en la pràctica profesional diària i així poder treballar en grup el desenvolupament normatiu i els signes d’alerta.

Les llars d’infants participants han estat: la Llar l’Espunyola d’Oliana, la Llar Municipal de l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò, i les llars Xics-La Salle, Minairons i Francisco Javier, totes tres de la Seu d’Urgell.

Des del CDIAP de l’Alt Urgell es valora molt positivament aquesta acció duta a terme dins de les funcions de formació que té l’equip d’atenció precoç. Alhora, es considera enormement satisfactòria l’assistència massiva de les educadores i es preveu poder donar continuïtat anual a aquestes jornades formatives i d’intercanvi d’experiències.

 

La Seu d’Urgell, 17 de juny de 2014