El Consell Comarcal i MicroBank firmen un conveni per incentivar l’activitat emprenedora

L’acord facilitarà l’accés al finançament per a nous negocis i la creació d'ocupació

El President del Consell Comarcal de l´Alt Urgell, Jesús Fierro i Rugall, i el director comercial de MicroBank, Manuel Sepúlveda, han signat un
conveni de col•laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials mitjançant microcrèdits.


Amb la signatura d’aquest acord s’estableix una línia de finançament de 1 milió. Els beneficiaris seran persones físiques i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior a dos milions d’euros. Els sol•licitants podran optar a microcrèdits fins un import màxim de 25.000 euros (amb un màxim del 95% de la inversió). Els projectes hauran de comptar amb un pla d’empresa i l’informe favorable de viabilitat elaborat pel Consell Comarcal de l´Alt Urgell.


Més de 298.000 microcrèdits
Des de l’inici de la seva activitat, i fins la data, MicroBank ha concedit 298.391 microcrèdits per un import de 1.741 milions d’euros i, segons el “Informe sobre l’impacte dels microcrèdits” elaborat per ESADE, ha contribuït a crear o consolidar més de 100.000 llocs de treball. El banc continua sent la institució que més recursos destina al finançament de projectes a través de microcrèdits. El banc ofereix microcrèdits per a emprenedors destinats a autònoms, emprenedors i microempreses; i microcrèdits personals i familiars, que tenen com a objectiu atendre necessitats que permeten superar una dificultat temporal i faciliten el desenvolupament personal i familiar.

Foto: Jesús Fierro, amb Trino Puig i Anna Súria, de Microbank

La Seu d'Urgell, 18 de novembre de 2014.