El projecte Camina Pirineus completa la xarxa senyalitzada de camins d’Alàs i Cerc, que s’estendrà a tota la comarca

Les brigades hi treballen des que es va superar l’etapa més dura del confinament

El projecte Camina Pirineus no s’ha aturat en cap moment durant el període de confinament per la crisi de la Covid-19. L’equip tècnic ha continuat teletreballant des del primer dia i les brigades es van reincorporar a la feina, amb totes les mesures de prevenció sanitària, un cop passat el moment més dur de l’estat d’alarma. Com a resultat, d’això, han completat l’adequació i la senyalització de la xarxa de camins d’Alàs i Cerc, el primer municipi de l’Alt Urgell a concloure la planificació de la mobilitat a peu. Progressivament s’aniran completant les xarxes de camins de tots els municipis de la comarca.

A partir d’ara, doncs, les persones que vulguin reprendre el contacte amb la natura després del llarg confinament, trobaran la xarxa de camins d’Alàs i Cerc a la seva disposició, amb els senders desbrossats i completament senyalitzats en forma de banderoles, pals tutors i elements de marcatge sobre el terreny. Els senyals, col•locats en pals de fusta tractada, són de color groc i donen informació de les diferents connexions, distàncies i temps del recorregut. El model de senyalització que ha esguit el projecte Camina Pirineus es basa en els criteris que proposa el “Manual de senyalització de camins per a la mobilitat no motoritzada” publicat per la Direcció General de Turisme de la Generalitat i que ja han adoptat altres comarques. Referent a la utilització dels noms dels camins, s’ha fet un treball de recerca exhaustiu per tal que la toponímia local que figura als indicadors tingui la màxima fidelitat històrica i lingüística.

Tanmateix, queda pendent encara la col·locació del cartell municipal d'Àlas i Cerc a on es mostrarà al senderista la xarxa senyalitzada del municipi.

Camina Pirineus, que s’emmarca en el projecte europeu FEDER, està recuperant antics camins que havien quedat en desús i, paral•lelament, porta a terme diverses actuacions complementàries com ara miradors, itineraris paisatgístics i camins verticals. Tot plegat, amb l’objectiu de dotar l’Alt Urgell de tots els actius necessaris per potenciar l’ecoturisme a la comarca.

La Seu d’Urgell, 29 de maig de 2020