Es posa en marxa el "Tiquet Rural", una eina per fomentar el relleu rural i frenar el despoblament

El “Tiquet Rural” és un ajut econòmic per a la creació i/o relleu de microempreses no agràries situades als territoris LEADER de Catalunya. Els 11 Grups d’Acció Local LEADER seran els encarregats del desplegament i la gestió d’aquests ajuts.

Avui, 25 d’abril, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha publicat la primera convocatòria del “Tiquet Rural”. Uns ajuts destinats a fomentar el relleu rural mitjançant un recolzament econòmic que pot arribar als 35.000€ per projecte, amb l’objectiu de fomentar la creació de noves microempreses als territoris rurals, així com el traspàs de negocis ja en funcionament. Els 11 Grups d’Acció Local Leader seran els encarregats de gestionar aquests ajuts a cada un dels seus territoris. La convocatòria estarà oberta fins el proper 26 de maig.

 El “Tiquet Rural” és un nou ajut impulsat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural destinat a la creació i/o adquisició de microempreses en traspàs dedicades a una activitat econòmica no agrària. Amb aquesta nova eina es busca fomentar la creació de nous projectes al món rural i incentivar el relleu en aquelles empreses que es troben en una situació de traspàs.

Hi poden accedir totes aquelles persones interessades en crear una nova microempresa o  bé que n’adquireixin una en traspàs; així com també persones jurídiques i cooperatives no agràries interessades en impulsar un nou negoci o agafar el relleu d’una empresa ja en funcionament. Els sol·licitants d’aquest ajut es comprometen a mantenir l’activitat empresarial durant un mínim de cinc anys, a comptar des del pagament de l’ajut.

El “Tiquet Rural” consisteix en un import a tant alçat determinat per cobrir les despeses mínimes i l’actiu circulant requerit a una empresa per a la seva posada en funcionament o traspàs d’activitat. Un recolzament econòmic que pot arribar als 35.000 € i que no està vinculat a la realització de cap inversió.

La gestió del “Tiquet Rural” es realitzarà mitjançant els 11 Grups d’Acció Local Leader del territori, encarregats del desplegament d’aquesta nova eina al territori; i es podrà sol·licitar en tots aquells pobles que estan dins la zona Leader 2014-2022, arribant així a més de 500 municipis i al 70 % del territori català.   

El  “Tiquet Rural” és incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la creació d’empreses, però compatible amb les convocatòries d’ajuts LEADER vinculades a projectes d’inversió.

 

L’Agenda Rural de Catalunya

Amb el “Tiquet Rural” es crea un nou servei de suport als i les emprenedores dels territoris  rurals més enllà dels ja existents al sector primari. Un nou recurs per a la creació i consolidació de noves empreses a les zones rurals del país que fa tangible una de les accions definides al repte 6 de l’Agenda Rural de Catalunya -Innovació dinamització econòmica i social. Concretament dona resposta l’acció nº789: Oferir subvencions i avantatges fiscals a noves empreses i emprenedors del món rural. Obrir els ajuts a tots els sectors, no només els vinculats al sector primari.

Aquests ajuts repliquen, a la vegada que adapten al territori català, el projecte “Ticket Rural” impulsat per la Red Asturiana de Desarrollo Rural-READER.  Una iniciativa que està en funcionament des de l’any 2016 i que ha tingut una gran acollida i repercussió al territori rural asturià.

 

Bases de la convocatòria:

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=981530

Convocatòria:

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=984188

Territori LEADER:

https://www.desenvolupamentrural.cat/larca-i-gals/grups-daccio-local

 

L'Alt Urgell, 8 de maig del 2024