IAUSA es veu obligada a aplicar un ERTO a la plantilla dels menjadors escolars com a conseqüència del tancament dels centres per la Covid-19

Els treballadors i les treballadores rebran una prestació pròxima al seu salari

Degut a l’estat d’alarma i confinament decretat pel govern de l’Estat, i les circumstàncies i limitacions a la llibertat de circulació i a les contencions en els àmbits laboral, educatiu, comercial, recreatiu, d’hostaleria, de restauració i altres restriccions imposades per les autoritats a conseqüència de l’emergència sorgida per la pandèmia internacional del Coronavirus (COVID-19), l’empresa pública Iniciatives de l’Alt Urgell, SA (IAUSA) no pot desenvolupar la seva activitat empresarial dels menjadors escolars en trobar-se tancats els centres educatius. En conseqüència, i per causa de força major, l’empresa es veu obligada a fer una suspensió de manera temporal dels contractes de treball amb els seus treballadors i treballadores dels menjadors escolars.

El Departament d’Educació ha declarat la suspensió dels contractes de menjador escolar subscrits pels òrgans de contractació des del 14 de març de 2020 i fins que la seva prestació es pugui reprendre segons s’estableixi en els corresponents acords d’aixecament de les suspensions.

Per part de IAUSA, la suspensió temporal del contracte de treball compta des dia 1 d’abril, si s’accepta l’ERTO per part de l’entitat competent, i finalitzarà en el moment en què desaparegui l’estat d’alarma i les limitacions de llibertat de circulació i les contencions en els diversos àmbits.

Aquest ERTO és una mesura que ve obligada per les circumstàncies, i que, conjuntament amb el Departament d’Educació, s’ha treballat pensant en dues premisses bàsiques que formen part de l’essència de IAUSA. D’una banda, garantir la futura continuïtat del servei als menjadors escolars i, per tant, també de l’empresa un cop s’aixequi l’estat d’alarma a l’empara de la disposició addicional sisena del RD 8/2020 de 17 de març que regula la salvaguarda de l’ocupació. Per l’altra banda, es vol assegurar, en la mesura del possible, el benestar dels treballadors i les treballadores de IAUSA, el salari dels quals vindrà regulat de la manera següent: un màxim del 70% per mitjà de l’ERTO i un 30% a través de lAUSA via ajut del Departament d’Educació de la Generalitat. Aquesta mesura no computa a efectes de la durada de l’atur.

La fi de la suspensió serà comunicada a tot el personal afectat tan bon punt es faci públic l’aixecament de l’estat d’alarma i es pugui tornar a l’activitat habitual.

La Seu d’Urgell, 9 d’abril de 2020