Impulsa energia: projecte finalitzat a l’Alt Urgell de millora de l’eficiència energètica i gestió de l’enllumenat i edificis públics.

L'any 2023 ha finalitzat el termini d’execució del projecte subvencionat amb fons FEDER 2014-2020-PR15-012803-EIX4 amb l’objectiu d’afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors, i amb cofinançament de la Diputació de Lleida i dels 19 municipis de l’Alt Urgell, gestionat pel Consell Comarcal.

Com a resum del projecte executat en els 4 últims anys es destaquen les principals actuacions:

  • La substitució de  2.910 punts d’enllumenat públic a tecnologia LED amb una previsió d’estalvi energètic del 50% en consum (kwh) en 17 municipis.
  • Instal·lació de 60 quadres de Telegestió per a enllumenat i edificis públics que permetrà la comptabilització dels consums on-line, la regulació dels horaris d’encesa i apagada i la disminució dels nivells d’il·luminació en període nocturn.
  • Xarxa de calor per a la substitució de la calefacció actual dels edificis públics del Consell Comarcal (Gas natural) i CDIAP (Electricitat) per distribució de calor provinent  l’edifici públic del Cal de La Seu que disposa de caldera de biomassa.
  • Renovació i millora a tecnologia LED de l’enllumenat de l’edifici del Consell Comarcal, el CDIAP i de les instal·lacions de l’EDAR de Montferrer.

Presentem una acció de comunicació general del projecte amb la confecció d’un plànol interactiu comarcal de les actuacions de millora i substitució d’enllumenat públic a diferents nuclis de població, on visualment es pot consultar l’ordenació ambiental de la il·luminació exterior aconseguida després de l’actuació.

Una vegada acabada l’operació, la gestió de les instal·lacions d’enllumenat públic, així com les instal·lacions de la xarxa de calor es realitzaran conjuntament des del Consell Comarcal de l’Alt Urgell amb cooperació amb els municipis, d’acord amb la previsió de model de gestió a la sol·licitud del projecte, per un període de 5 anys posteriors (2028), avaluant els estalvis i eficiència energètica de les actuacions executades amb un període de garantia segons contracte de 2 anys.

Alt Urgell, 8 de gener de 2024