L’Alt Urgell inicia el curs escolar 2022-2023 amb l’aprovació d’ajuts de menjador per un valor de 333.000 euros

Només es mantenen les mesures COVID a dins del transport escolar amb l’obligatorietat de les mascaretes

El curs escolar 2022-2023 ha començat avui, 5 de setembre, a educació infantil i primària i el proper dimecres 7 ho farà a secundària, adaptant-se al canvi de calendari escolar marcat pel Departament d’Educació. Pel que fa al transport escolar de l’Alt Urgell, més de 400 alumnes de transport i menjador obligatori faran ús de les 16 línies que existeixen a la comarca, arrel de la recent licitació de transport escolar que s’ha efectuat el darrer mes d’agost.

A més a més, s’han incorporat dins del transport escolar els usuaris de pagament. Al llarg d’aquest curs escolar se seguiran revisant els empadronaments de les famílies de transport i menjador obligatori que no compleixin els requisits establerts.

Les mesures COVID es mantenen dins del transport escolar, l’alumnat haurà d’anar tot el trajecte amb mascareta i en un seient assignat. Pel que fa als menjadors escolars, ja no caldrà mantenir els grups estables.

Respecte els ajuts socioeconòmics de menjador, s’han presentat més de 500 sol·licituds, de les quals 358 ja tenen un ajut del 70% adjudicat i 37 ajuts són del 100%, mentre que 38 sol·licituds han estat denegades per superar el llindar de renda familiar. La resta presenten irregularitats per resoldre per part dels sol·licitants. L’import màxim previst amb els 305 ajuts resolts favorablement ascendeix a 333.022,90 euros. Aquest import s’anirà incrementant al llarg del curs escolar, amb les noves resolucions. Durant tot el curs escolar es podran sol·licitar ajuts de menjador en determinades situacions (variació en els ingressos familiars, noves matrícules, etc.).

Pel que fa a l’inici de curs cal destacar que el mes de setembre les empreses gestores del menjador escolar han de preparar l’hora de lleure de tarda, incorporant monitoratge de lleure i preparar una programació d’activitats lúdiques per a l’alumnat. En total, a la Seu d’Urgell a l’escola pública hi haurà 36 monitors i a la resta de la comarca, 22.

L’Alt Urgell. 5 de setembre de 2022