Obert el termini del programa Leader d’ajuts per empreses de l’Alt Urgell i la Cerdanya

Prop de mig milió d’euros per a empreses que facin inversions superiors a 12.000 euros

La nova convocatòria del programa Leader  es va publicar el passat  30 de desembre al DOGC i el termini per presentar les sol·licituds finalitza el proper 22 de febrer.

Les empreses i emprenedors interessats en aquest programa poden adreçar-se al Consorci Alt Urgell-Cerdanya (ubicat a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Urgell) que disposa de la documentació necessària i els tècnics per assessorar als interessats en sol•licitar la subvenció.

Aquest programa ofereix línies d’ajuts per empreses del món rural  distribuïdes en tres mesures: creació i millora de microempreses;  ajuts per a empreses de transformació i comercialització de productes agroalimentaris i ajuts a empreses del sector turístic.

Les empreses poden optar a ajuts que van entre un 20% i un 35% de la inversió realitzada i elegible segons les directrius del programa Leader  amb una subvenció màxima de 200.000 € per beneficiari en un període de tres anys.

Aquest programa d’ajuts per a les empreses del món rural està finançat en un 45% pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l’altre 55% ve finançat per la Comissió Europea a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) .

Per a més informació  podeu adreçar-vos al Consorci Alt Urgell-Cerdanya via telèfon 973353112, correu electrònic mfont@cauc.cat, a  www.facebook.com/gal.alturgellcerdanya o a les següents pàgines web: www.ccau.cat, www.gencat.cat/desenvolupamentrural

Foto: Jornada Leader Connecta

La Seu d’Urgell, 29 de gener de 2014