perfil-i-trajectoria-professional-margarida-espunyes

   
Nom i cognomsMargarida Espunyes
Data de naixement 
Lloc de naixement 
Càrrec actualConsellera comarcal
Regidora Ajuntament Fígols i Alinyà
AjuntamentFígols i Alinyà
Càrrecs públics anteriors 
Formació / estudis 
Professió actual