Subvencions per a obres d'arranjament a l'interior dels habitatges per a les persones grans

AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ D’INTERIOR D’HABITATGES PER A PERSONES MAJORS DE 65 ANYS.

L’Agència de l’Habitatge ha obert convocatòria per a sol·licitar els ajuts per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones majors de 65 anys.

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 29 de juliol de 2016

Aquests ajuts es destinen per a les obres d’arranjament en l’interior dels habitatges que tenen com a finalitat l’adequació de les peces i dels elements que conformen l’habitatge a fi de:

  • Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat dins la superfície útil interior de l’habitatge destinades a aconseguir la salubritat i el confort
  • Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament: la instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d’estanqueïtat o de fugues en les instal·lacions, i la instal·lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l’obertura de persianes o similars.
  • Adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora de l’accessibilitat

L’import màxim de l’ajut és de 3.000 euros per habitatge.

Per a més informació adreceu-vos a l’Oficina Local d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Urgell o a la web de l'Agència d'Habitatge.