- JORNADA SOBRE PROTOCOL D'ACTUACIÓ DAVANT LES VIOLÈNCIES SEXUALS ALS ESPAIS PÚBLICS D'OCI, A OLIANA