Autorització romandre fora centre educatiu

AUTORITZO al meu fill/a, que citaré a continuació, a poder romandre fora del centre educatiu un cop hagi arribat a la seva parada de bus escolar autoritzada, sota la meva responsabilitat, i eximeixo de tota responsabilitat l’empresa licitadora del transport escolar i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell: