Autorització menjador - sortida dijous

 

AUTORITZO al meu fill/a, que citaré a continuació, a poder sortir els dijous del menjador, un cop finalitzat l’àpat, sota la meva responsabilitat,
i eximeixo de tota responsabilitat l’empresa gestora del menjador i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell: