El nou Consell Comarcal de l’Alt Urgell es constituirà el pròxim dimarts, 9 de juliol

La corporació estarà formada per 9 representats de Junts, 6 d’ERC i 4 de Compromís

El pròxim dimarts, dia 9 de juliol, es constituirà el nou Consell Comarcal de l’Alt Urgell sorgit de les eleccions municipals del passat 26 de maig. La sessió ha estat convocada a les 17.30 h a la sala d’actes de la seu de la institució. Els consells comarcals s’ha de constituir en sessió pública el primer dia hàbil després que hagin transcorregut 15 dies naturals des de l’acte de proclamació dels membres electes. Així, la constitució del consell correspondria fer-se dilluns dia 8, però, en ser festa local a la Seu d’Urgell, es trasllada a l’endemà.

L’acte s’iniciarà amb la constitució de la mesa d’edat, continuarà amb la presa de possessió dels 19 consellers comarcals i la posterior elecció del president o presidenta i es clourà amb els parlaments dels portaveus dels grups i el del president o presidenta.

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell per al mandat 2019-2023 estarà format per 9 consellers de Junts, 6 d’ERC i 4 de Compromís. Dels 19 consellers, 11 són dones i 8, homes.

L’Alt Urgell, 5 de juliol de 2019