El ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell declara bé cultural d’interès local tres monuments de Bassella, Oliana i Organyà

El darrer Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, celebrat el passat 15 d’octubre de 2020, va acordar la declaració de tres elements del patrimoni cultural dels municipis de Bassella, Oliana i Organyà com a béns culturals d’interès local. Es tracta de l’església de Sant Serni d’Ogern, de les muralles de la plaça del Lledoner d’Oliana i del monument a les Homilies d’Organyà, tres elements de rellevància del patrimoni cultural de l’Alt Urgell que fins ara no comptaven amb cap grau de protecció.

L’església de Sant Serni d’Ogern és l’única església parroquial del bisbat de Solsona situada a la comarca de l’Alt Urgell. Fou construït a principis del segle XX per substituir l’antiga església parroquial de Sant Serni de la Salsa, en un context de creixement de la població d’Ogern arran de la construcció de la carretera entre Bassella i Solsona. Construïda en un estil historicista, el temple fou completat l’any 2001 amb l’erecció del campanar de torre que remata el conjunt.

Les muralles de la plaça del Lledoner d’Oliana configuren el testimoni més visible que resta de l’antic recinte murallat que protegia la vila des de l’edat mitjana. En aquest cas concret, les muralles configuren un antic baluard, possiblement dels segles XVIII o XIX, en un moment en què la vila s’havia de protegir de les agressions de l’artilleria. En el sector de ponent, un antic portal en arc, amb restes de l’escut heràldic d’Oliana permet l’accés a l’antic recinte murallat.

El monument a les Homilies d’Organyà és un característic edifici de planta circular, situat a la plaça de les Homilies de la vila d’Organyà, construït a la dècada de 1970, a cavall del tardofranquisme i dels inicis de la Transició, dedicat als textos literaris més antics escrits en català, en un exercici de catalanisme polític manifestat en aquells moments tan delicats de finals de la dictadura de Franco.

L’article 17 de la Llei 9/1993, de Patrimoni Cultural Català atorga als consells comarcals la competència de catalogació de béns culturals d’interès local en aquells municipis inferiors a 5.000 habitants que, en el cas de l’Alt Urgell, implica la totalitat de municipis a excepció de la Seu d’Urgell. Actualment, la comarca de l’Alt Urgell compta amb 164 elements declarats bé cultural d’interès local fora del municipi de la Seu d’Urgell.

Fotografia 1: Església de Sant Serni d’Ogern. Autor: Carles Gascón Chopo.
Fotografia 2: Monument a les Homilies d’Organyà. Autor: Carles Gascón Chopo.
Fotografia 3: Muralles de la plaça del Lledoner d’Oliana. Autor: Carles Gascón Chopo