Es posa en marxa l’elaboració del 5è Pla Estratègic de Polítiques de Dones de l’Alt Urgell

Es preveuen un seguit d’eines per facilitar la participació de la ciutadania

El passat mes de juny el Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha endegat el procés  de disseny del 5è Pla Estratègic de Polítiques de Dones. El document, que ha de fixar l’horitzó de l’acció política de l’ens comarcal per als propers quatre anys, resultarà d’una diagnosi que farà la fotografia actual del nostre territori i es caracteritzarà per ser un procés participatiu. D’aquesta manera tota la ciutadania està cridada a formar part, d’una manera o d’una altra, d’aquest periple que acabarà amb la redacció d’un full de ruta que té com a  objectiu principal  treballar vers l’equitat.

Per tal d’assegurar la participació de tothom en el disseny del 5è Pla Estratègic de Polítiques de Dones de l’Alt Urgell, es preveuen tot un seguit d’eines a través de les quals les ciutadanes i els ciutadans podran fer sentir la seva veu. Així, del dia 14 de juliol fins al 14 d’agost, ambdós inclosos, estarà activa una enquesta a la població que a través de 50 preguntes analitzarà diferents àmbits de la vida a l’Alt Urgell. L’enquesta, que serà voluntària i confidencial, es podrà respondre telemàticament a través del següent enllaç:

https://docs.google.com/forms/d/1t4NMCYdeyxMDwzqrtz3fKZxXPALZExP6eUimR_SQM3o/viewform?edit_requested=true

La importància de participar en aquesta enquesta és cabdal, ja que quantes més persones la responguin més acurada i real serà la diagnosi resultant. L’eina, a banda de recollir les percepcions de la ciutadania també dona opció a fer suggeriments que seran recollits com a  objectius a l’hora de dissenyar les accions que han de formar part del document resultant que serà vinculant.

D’altra banda, actualment s’està creant una Taula Tècnica que estarà formada per representants dels 19 ajuntaments que conformen l’Alt Urgell, representants del personal tècnic de Consell Comarcal, representants de les  diferents associacions que tenen el treball amb perspectiva de gènere al seu horitzó, i representants del sindicats majoritaris a la comarca. Aquesta taula tècnica té les funcions de coordinar la diagnosi, possibilitar el procés participatiu essent altaveu i recollint les veu del territori i, finalment, dissenyar les accions que han de donar cos al  5è Pla Estratègic de Polítiques de Dones.

El procés acabarà amb l’aprovació del document al Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell el mes de desembre del 2021, després d’un període de presentació d’esmenes amb l’objectiu de que sigui el més consensuat possible.

L’Alt Urgell, 14 de juliol de 2021