L’Oficina Jove de l’Alt Urgell acull una reunió del projecte europeu “Trampoline”

El projecte té com a missió reforçar la cooperació transfronterera en temes d’ocupació jove

Aconseguir una més gran mobilitat laboral dels joves i reforçar les estructures de Joventut dels tres països del projecte és la fita que es proposa aquest projecte cofinançat per la Unió Europea a través del Programa de Cooperació Transfronterera Espanya-França-Andorra (POCTEFA). Els socis del projecte treballen en cooperació per augmentar el nombre de joves que obtenen una primera ocupació.

Les accions adreçades a la consecució d’aquest objectiu són, entre altres, la realització d’un estudi de terreny sobre les oportunitats de cooperació i d’intercanvi de joves en un marc professional i sobre les possibilitats d’homologar titulacions en el camp de l’animació sociocultural perquè els joves Puguin treballar en serveis d’oci i temps lliure en qualsevol dels tres països. Alhora, el projecte preveu dues importants activitats formatives, una dirigida a responsables i professionals d’estructures de joventut que donen suport a la població juvenil i una altra dirigida a joves perquè puguin obtenir un títol (homologat) d’Animador d’Oci i Temps Lliure que els facilitarà treballar en serveis d’animació sociocultural de qualsevol dels tres països. Finalment, el projecte contempla la cooperació entre les estructures de joventut de França, Andorra i Espanya per organitzar i sistematitzar informació comuna que s’oferirà als joves perquè puguin trobar una primera ocupació més fàcilment.

Els socis del projecte són, per la part francesa, el Centre d’Informació Juvenil d’Occitània —que actua com a coordinador— i les Oficines d’Informació Juvenil de Perpinyà i de l’Arieja; per part d’Espanya participen la Generalitat de Catalunya, l’Oficina Jove de l’Alt Urgell i el Centre d’Informació i Participació Juvenil de Zaragoza; completa el partenariat el Govern d’Andorra. A la reunió hi van assistir també responsables del mateix Programa que cofinança el projecte, com a mostra del seu suport i de la importància que tenen les accions en els territoris transfronterers.

El projecte, el pressupost del qual ascendeix a 1.060.000 €, és cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.

L’Alt Urgell, 23 de maig de 2019