Oberta la convocatòria de subvencions per a obres d'arranjament d'habitatges per facilitar la mobilitat de les persones grans

Els ajuts es poden tramitar online o a l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal a partir del 18 de març i fins al 28 de juny del 2024.

 

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, del Departament de Territori, ha obert la convocatòria per subvencionar les obres d’arranjament de l’interior dels habitatges que facilitin i afavoreixin la mobilitat i l’autonomia de les persones grans. Els treballs inclouen els que es facin per assolir les condicions mínimes d’habitabilitat; per adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament; i les que siguin per millorar l’accessibilitat, especialment en cuines i banys.

Les bases reguladores per accedir a aquesta convocatòria estableixen que hi tenen dret les persones que formin part d’una unitat de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més, i que tingui manca d’autonomia o mobilitat, o tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Cal que l’habitatge a reformar sigui el domicili habitual i permanent de la persona beneficiària...

La persona sol·licitant ha de ser la propietària, usufructuària o llogatera de l’habitatge i no pot tenir, ni ella ni cap dels altres membres de la unitat de convivència, cap altre habitatge en propietat a Catalunya. A més, cal complir els requisits econòmics marcats per la convocatòria de no superar 2 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), d’acord amb les taules que es publiquen en la convocatòria.

Mitjançant aquesta subvenció es pot pagar el 100% del cost de les obres, amb una quantia màxima de 4.000 euros per habitatge. El pressupost dels treballs no pot superar els 8.000 euros.

Aquest ajut es pot tramitar online, o bé a l’Oficina Local d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Urgell.

Imatge: bany adaptat, abans i després de les obres.

 

L'Alt Urgell, 19 de març de 2024