tinerari 16: Noves de Segre - Argestues - Plaça de Sant Quiri

 

Molt exigent
Noves de Segre
Sortida centre del poble
13,2 km
+1.095 m
4h10
 
  

 

  Per a més informació: turisme@alturgell.ddl.net