CONSUM

Les oficines comarcals d'informació al consumidor (OCIC) adscrites als Consells Comarcal mitjançant un conveni amb l'Agència Catalana de Consum, tenen la missió de garantir els drets de les persones com a consumidores de béns i productes i usuàries de serveis. Ens encarreguem d'informar a les persones consumidores i a les empreses sobre els seu drets i els seus deures en matèria de consum i la forma d’exercir-los.

També formem a les persones consumidores, empresaris i empresàries, professionals dels organismes públics de consum i de les associacions de consumidors, a través de xerrades i seminaris i cursos de formació, i eduquem als nens i nenes i als joves en el consum responsable.

Actuem per a la resolució dels conflictes que sorgeixen entre les empreses i les persones consumidores, a través dels mecanismes de mediació i arbitratge.
Per millorar el funcionament del mercat de productes i serveis, a través del control i la inspecció i també, si escau, la regulació normativa. I ho fem garantint la protecció dels drets de les persones consumidores i la competitivitat de les empreses.

Contacte:
consum @ ccau.cat
Passeig Joan Brudieu, 15 · 25700 La Seu d’Urgell ·  Tel. 973 353 112