Habitatges d'ús Turístic

Per aquesta modalitat d'establiements turístiques podeu consultar:

La llista oficial d'Habitatges d'ús Turístic de la Generalitat de Catalunya. Hi podeu accedir des d'aquí