Interrupcions del servei

El funcionament dels serveis electrònics es pot veure interromput per motius de manteniment tècnic o operatiu i durant el temps imprescindible perquè sigui efectiu. Aquesta interrupció s'anunciarà a la seu electrònica amb la màxima antelació possible. En els casos d'interrupció no planificada, per error del sistema, i sempre que sigui possible, hi haurà visible un missatge de comunicació de la interrupció del servei; en aquest cas la presentació haurà de fer-se en un altre moment o utilitzant els mitjans admesos legalment.

El Consell Comarcal no serà responsable de la interrupció dels serveis per causes tècniques.