24è Concurs escolar de nadales

 

 D I B U I X P O E S I A
 1r premi2n premi3r premi    1r premi2n premi3r premi
P3    
P4    
P5    
Primer    
Segon    
Tercer 
Quart 
  N a d a l e s    d i g i t a l s    
Cinquè 
Sisè 

 

Entrega de premis
Nadales digitals 5è
Nadales digitals 6è