Transport adaptat

És un servei d’atenció social que té com a finalitat facilitar el transport de les persones disminuïdes, amb dificultats per a la mobilitat i persones grans amb dependencia, per tal que puguin accedir als serveis socials d’atenció especialitzada (Centre Ocupacional Claror, Centre de Dia per a gent gran “La Font de Cristall”, Centre de dia per a malalts mentals ubicat a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell i el Club social per a malalt mentals “El Picot”) o a qualsevol altre que permeti garantir o afavorir la seva integració en l’entorn.

Hi ha dues línies d’ajut:

  • Servei de transport social adaptat amb vehicle propi: servei de transport porta a porta, des del domicili del beneficiari fins al servei social especialitzat
  • Línia d’ajuts amb carácter de subvenció: es poden atorgar tant per despeses generades de transports col.lectius adaptats com no adaptats (autobusos, línies de taxi…) i sempre amb l’objectiu d’assistir a un servei social especialitzat.

    REGLAMENT TRANSPORT ADAPTAT