SALUTACIÓ PRESIDENTA

És amb molt honor i amb molta responsabilitat que assumeixo per segon cop la Presidència del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, encarant-la amb la força que atorguen l’experiència i el coneixement adquirits en la primera etapa, que va servir per prendre amb precisió el pols a la realitat de la institució i de la comarca.

L’Alt Urgell es troba avui, com segurament moltes comarques del voltant i en general el país, en un punt incert: som un territori amb moltes amenaces, com la crisi que afecta el sector agrícola i ramader -fonamental en una comarca com la nostra-, la manca de personal qualificat per ocupar llocs de treball en empreses i indústries, poques oportunitats de futur per als joves, dificultats per accedir a un habitatge -especialment en la zona d’influència d’Andorra i la Cerdanya-... i tot emmarcat en un context de desencís nacional i d’horitzons complexos a nivell global. Però alhora es detecta la capacitat emprenedora i innovadora i la voluntat de tirar endavant de moltes persones i iniciatives que creuen en l’Alt Urgell i volen, volem, que continuï sent una comarca viva, diversa i ben complementada.

El Consell Comarcal, més enllà de les seves funcions d’ajuda tècnica i administrativa als ajuntaments, i d’òrgan executor de les competències que li traspassen municipis i Generalitat (com els serveis socials, la gestió de les aigües residuals, el transport escolar, el transport a la demanda i un llarg etcètera), vol i ha de servir d’acompanyament i de suport en els problemes i les oportunitats que es presentin en qualsevol ocasió i en qualsevol àmbit. Cal que tothom senti el Consell com una administració propera i als seus representants públics com uns servidors més.

Per treballar per un Alt Urgell més pròsper i amb oportunitats per a tothom, des del Consell Comarcal ens posem a la vostra disposició.

Josefina Lladós Torrent
Presidenta