CONSELLERS COMARCALS 2023-2027

       Els membres del ple del Consell Comarcal del mandat 2023-2027 són:

       Compromís Municipal

                                            
           Josefina Lladós Torrent                    Cristina Barbens Casals                  Mireia Tarrats Codina                  Carme Espuga Vilaginés
              

                                             
             Joan Bullich Rojals                      Alexandra Guàrdia Jiménez               Jordi Gutiérrez Albanell                     Marta Poch Massegú    

                          
            Joan Puig Bellido         

    Candidatura de Progrés

                                
          Jordi Nadal Queralt                  Jordi Mas Ortega                           Gemma Tó Selva                        Santiago Álvarez Blázquez

              
           Josep Maria Sisteró Pal              

      Acord Municipal

                              
        Carme Lostao Otero                     Antoni Casanovas Alís                        Jordi Sala Solans                        Núria Pubill Forné

 Alternativa Municipal

            
        Gisela Sellés Ribatallada