Programa treball i formació

El Programa Treball i Formació té com a objectiu afavorir la contractació de persones en situació d’atur amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat laboral; mitjançant el suport a entitats perquè duguin a terme accions d’experiència laboral, de formació, de coordinació i de suport tècnic.

A la nostra comarca és el Consell Comarcal de l’Alt Urgell l’ens encarregat de la seva gestió, amb l’actuació de contractació laboral, destinada especialment al desenvolupament de treballs no estructurals de caràcter públic i interès social en diferents municipis de la comarca.

Actualment hi són actives les següents línies, amb un total de 18 persones contractades:

  • MG52: persones de 52 anys o més que estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).
  • PRGC: persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de ciutadania.
  • PANP: persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).
  • MG45: persones de 45 anys o més que estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).
  • DONA: dones en situació d’atur (s'inclouen les dones víctimes de violència masclista) inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de la COVID-19.

Contacte:
Tel. 973 353 112
CCAU – Consell Comarcal de l’Alt Urgell
Passeig Joan Brudieu, 15 · 25700 La Seu d’Urgell