Treball a les Comarques

El Projecte "Treball a les Comarques" és una iniciativa que respon a les polítiques d'ocupació de Catalunya, establertes per la Llei 13/2015 i l'Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2022-2027 (ECO-Q). Aquest projecte té com a objectiu promoure l'ocupació i el desenvolupament econòmic local en àmbits amb necessitats de reequilibri territorial.

El "Treball a les Comarques" de l'Alt Urgell ofereix un programa que té com a objectiu:
a) Diagnosticar, planificar i executar de manera integrada actuacions per afavorir el desenvolupament econòmic i la creació d'ocupació. Aquest suport inclou contractació de personal, estudis de viabilitat i jornades ocupacionals.

Subvenció "Projecte Treball a les Comarques 2023" a l'Alt Urgell:

  • Cost total del pla d'execució: 143.782,65 €
  • Subvenció sol·licitada: 129.404,38 €
  • Subvenció atorgada: 126.704,38 € (90 % sobre el cost total elegible)

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local local i pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell