Accions realitzades

L'operació de creació de la xarxa de senders a la carta, per al posicionament ecoturístic de l'Alt Urgell, es planteja com una oportunitat de desenvolupament econòmic de la comarca. En el present apartat es descriu cadascuna de les actuacions finalitzades per assolir els objectius plantejats en el present projecte d'acord amb l'Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020) i els objectius prioritaris del FEDER 2014-2020.

Per a poder observar l'evolució de les actuacions realitzades consultar els següents subapartats: