Urbanisme

La informació dels Plans d’Urbanisme de cada municipi la trobareu en el següent link:

PLANS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA