Xarxa camins

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell està realitzant des de l’any 1.990 el Pla d’actuació a la xarxa veïnal de l’Alt Urgell. El principal objectiu d’aquest Pla és el d’aconseguir que tots els nuclis de la comarca disposin d’unes vies d’accés que estiguin en les millors condicions possibles. Així doncs, s’ha aconseguit millorar, arranjar i, en la majoria dels casos, pavimentar tots els camins que donen accés als nuclis de població de la comarca.

Atès la gran quantitat de camins que hi ha a la comarca, l’any 2009 es va redactar l’“Inventari i classificació de la xarxa de camins estructurant de l’Alt Urgell”, en el qual s’hi troben definits i classificats, en funció de criteris tècnics, tots els camins estructurants de la comarca, els quals representen un total de 620,60 km.


Camí de Sallent