CONSELLERS COMARCALS 2011-2015

       Els membres del ple del Consell Comarcal del mandat 2011-2015 són:

       Convergència i Unió

                                     
           Jesús Fierro Rugall                        Pep Camps Torrens                       Pere Navinés Planes                   Ricard Pérez Llordes

                                     
            Carme Ribó Domenjó                  Dolors Espluga Espluga                  Eduard Vives Espluga                    Jesús Dòria Parramon

                
             Rosa Andorrà Nicola                   Pere Artigues Alrich

 

     Partit dels Socialistes de Catalunya

                         
         Ma Dolors Vidal  Guiu                  Antoni Fiol  Colomar            Montserrat Ramoneda Ballestar

                         
  Concepció Rabassa Castellarnau           Arcadi Payerols Solà              Josep M. Alfonso Sánchez

      Esquerra Republicana de Catalunya

               
        Antoni Casanovas Alís                    Jordi Sala Solans

      Partit Popular de Catalunya

      
           Pere Millàs Casals