CONSELLERS COMARCALS 2015-2019

       Els membres del ple del Consell Comarcal del mandat 2015-2019 són:

       Convergència i Unió

                                   
           Jesús Fierro Rugall                      Ricard Pérez Llordes              Anna Isabel Manrique Pérez           Cristina Barbens Casals

                                   
            Rosa Andorrà Nicola                    Rosario Andújar Garcia                 Dolors Espluga Espluga                    Carme Valls Piera
                                                                    alta (20/12/2017)

                                  
          M. Carme Ribó Domenjó                 Ernest Garcia Ferras                      Rosa Fàbrega Romà                 Andreu Marsà Viles
                                                                                                                                                                             baixa (15/06/2017)

     Esquerra Republicana de Catalunya

                                 
        Sergi Parramon Garcia           Francesc Canillo Cadena          Bernabé Hernández Hernando          Carme Lostao Otero
                                                                                                                                                                          alta (24/11/2016) 

                      
             Margarida Espunyes                    Anna Bonet Peláez             Francesc Viaplana Manresa
               alta (14/06/2018)                        baixa (13/10/2016)                 
baixa (12/04/2018)

      Candidatura de Progés

                       
         Ma Dolors Vidal  Guiu                  Antoni Fiol Colomar                    Joan Barrera Aranda