Altres ens i òrgans

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell, com a entitat local supramunicipal, exerceix les seves competències bé d’una forma directa, o bé a partir de la participació en altres ens locals, ja siguin consorcis, fundacions, empreses públiques o altres formes d’entitats.

Aquesta pràctica s’ha anat estenent en els darrers anys, i en aquest moment són diverses les entitats de les quals el Consell Comarcal en forma part, en major o menor participació.

També participa mitjantçant representació en diferents òrgans col•legiats de diversos àmbits, per tal de representar la institució en la presa de decisions d’aquests.
En aquests casos es nomena un membre de la corporació, conseller comarcal, que assisteix a les diferents reunions de treball dels diferents òrgans de decisió.

Detallem a continuació la relació d’entitats de les quals el Consell Comarcal en participa i la relació d’ens amb representació comarcal en els seus òrgans col•legiats.
 

Ens propis:

 • Comissió paritària de personal
 • Consell Consultiu de la Gent Gran
 • Comissió de Ciutadania i Immigració
 • Ponència ambiental comarcal
 • Comissió d’accés motoritzat al medi natural
 • Pla comarcal d’Igualtat d’oportunitats
 • Protocol d’assetjament sexual

Consorcis:

 • Consorci Alt Urgell, gestió del medi ambient (AUGEMA)
 • Consorci d’atenció a les persones de l’Alt Urgell (CAPAU)
 • Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya (CAUC)
 • Consorci Alt Urgell XXI (CAU XXI)
 • Consorci de la Ruta dels oficis d’Ahir (CROA)
 • Consorci Paleontologia i Entorn
 • Consorci Segre Rialb
 • Consorci de Normalització Lingüística
 • Consorci Govern Territorial de la Salut

Empreses:

 • Turisme Seu, SA

Fundacions:

 • Fundació privada Vescomtat de Castellbó
 • Fundació privada Integra Pirineus
 • Fundació privada Sant Vicenç d’Estamariu

Altres ens:

 • Associació de municipis el Pirineu (AMPI)
 • Comissió Pla de serveis de transport de viatgers
 • Consell General de Muntanya
 • Institut desenvolupament Alt Pirineu i Aran
 • Junta rectora del Parc Natural
  • del Cadí Moixeró
  • de l’Alt Pirineu
 • Reserves nacionals de caça
  • del Boumort
  • de l’Alt Pallars-Aran
  • de Cerdanya-Alt Urgell
  • del Cadí-Moixeró
 • Patronat de turisme Terres de Lleida
 • Patronat promoció econòmica Terres de Lleida
 • Consell regulador del Camí dels Bons Homes
 • Consell esportiu de l’Alt Urgell
 • Consorci Localret
 • Comité comarcal de la Creu Roja
 • Comissió escolarització de primària i secundària