Convenis i subvencions

L’àmbit de col·laboració del Consell Comarcal amb altres administracions, entitats, empreses o particulars, requereix de l’establiment d’un seguit de pactes que es formalitzen a través de convenis. Aquests requereixen de l’aprovació del Ple de la corporació.

Aquesta fórmula de col·laboració aplicada entre administracions és el denominador comú per tal de poder exercir competències en l’execució dels serveis.

Els convenis són per tant, un document clau pel Consell Comarcal alhora de formalitzar acords en matèria de finançament, sobretot amb administracions com la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida o els ajuntaments de la comarca, per tal de poder desplegar els diferents serveis que es presten des de la institució.

Un altre aspecte clau del finançament dels serveis, és la participació en les diferents convocatòries de subvencions finalistes, que convoquen anualment les administracions de rang superior com la Generalitat, la Diputació, l’Estat o la Unió Europea.

  • Convenis any 2013
  • Subvencions any 2013