Apats i bugadearia a domicili

ÀPATS DOMICILI

És un servei que distribueix els àpats a casa dels beneficiaris tenint en compte les particularitats dietètiques de cada persona.

Poden tenir accés al servei:

Les persones que visquin a la Seu d'Urgell, soles o estiguin soles la major part dels temps, persones majors de 65 anys, i persones que pateixin de forma termporal o permanent problemes de Salut.

Les demandes són recollides per les treballadores socials dels Serveis Socials Bàsics que fan l’estudi i posterior valoració de la situació i el servei és realitzat per la Fundació Sant Hospital de La Seu d’Urgell.

BUGADERIA DOMICILI

Recurs dirigit a aquelles persones que visquin a la Seu d'Urgell, ja sigui per condicionants de tipus social, de discapacitat física i/o per manca d’infraestructura a la seva vivenda, no poden realitzar el procés de rentat de la roba personal.

Les demandes són recollides per les treballadores socials dels Serveis Socials Bàsics que fan l’estudi i posterior valoració de la situació i el servei és realitzat per la Fundació Sant Hospital de La Seu d’Urgell.