Teleassistencia domiciliaria

El Servei de Teleassistència Domicilià és una modalitat dels serveis d’atenció domiciliària que, mitjançant la tecnología adequada, ofereix las usuaris una atenció permanent i a distancia, assegurant una resposta rápida a les eventualitats que els puguin sobrevenir.

El servei funciona mitjançant el telèfon i permet a l’usuari, tan sols prement un botó, establir contacte  directe amb la central de control i seguiment permanent.

Des de l'any 2012 el Servei de Teleassistència Domiciliària té la possibilitat d'incloure domòtica avançada (sistemes perifèrics) amb l'objectiu de millorar l'atenció permanent i la resposta ràpida en situacions d'urgència i eventualitats que puguin sorgir.

Condicions d’accès:

  • Tenir 60 anys o més o patir algun tipus de discapacitat física..
  • Viure sol o estar sol la major part del dia.
  • Disposar de línia telefònica.
  • Tenir capacitat pròpia d’utilitzar l’aparell.
  • Els usuaris no han de patir malalties físiques o psíquiques que limitin la capacitat per fer funcionar l’aparell.

Les demandes són recollides per les treballadores socials dels Serveis Socials Bàsics del Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell que fan l’estudi i posterior valoració de la situació.

Documentació:

Amb el suport de: