APPIA'S formativa

L’Appias, és una plataforma compartida d’accions formatives no reglades, a l’Alt Pirineu, l’Aran i el Solsonès. S’ha creat amb l’objectiu d’ampliar l’oferta formativa accessible a la ciutadania per pal·liar la dificultat de poder realitzar formacions per manca de participants. A més aquesta plataforma digital servirà per articular i gestionar una base de dades de recursos formatius compartits, i al mateix temps, els centres formadors podran difondre les seves ofertes i arribar a més població.

Formació no reglada Alt Pirineu i Aran

Formació no reglada Alt Urgell