Mapa de connectivitat

Dins el tercer eix del PRAU hi ha les necessitats bàsiques de la comarca per impulsar amb garanties i igualtat de condicions territorials qualsevol projecte de reactivació. L’accés a internet és una de les principals reivindicacions que es van fent al llarg del temps i que continuen sense un accés que permeti estar connectat d’arreu, ara bé val a dir que hi ha empreses locals que treballen per arribar en punts on no s’hi havia arribat amb anterioritat, per això s’ha realitzat una mapatge bàsic de les zones on operen aquestes empreses locals per tal de fer-ne difusió i que aquell que n’estigui interessat les pugui contactar.