Fases

El Pla comptarà amb tres fases:

  • Una primera fase de DIAGNOSI, en la qual s’ha dut  a terme un anàlisis quantitatiu  de la situació econòmica i ocupacional actual a partir del recull de dades públiques sobre les conseqüències de la COVID-19 a l’Alt Urgell i la identificació i anàlisis de projectes impulsats durant la crisi. Així com, una diagnosi qualitativa realitzada a partir de diferents accions realitzades prèvies al pla que ens han servit per a la realització de 3 sessions de treball amb agents clau de la comarca que ens han permès identificar els àmbits d’urgència i els factors limitadors.
  • Una segona fase d’OBJECTIUS I ESTRATÈGIA, en què es definiran els eixos estratègics del pla implicant a tots els agents claus per impulsar de forma immediata els programes i el pla d’acció plantejat
  • Una tercera fase d’EXECUCIÓ, en què es definiran el conjunt de projectes i accions que es duran a terme per fomentar el desenvolupament econòmic i dinamitzar l’ocupació.
  • Per consultar tot el Pla de Reactivació Socioeconòmica (PRAU) només cal que accedeixis al següent enllaç: