Calendari i destacats

Novembre 2020: Fase diagnosi Pla Reactivació Econòmica Alt Urgell
 
Desembre 2020
 
Recull notes de premsa

Mesures i ajuts per fer front al Covid-19