Calendari i destacats

Novembre 2020: Fase diagnosi Pla Reactivació Socioeconòmica Alt Urgell
 
Desembre 2020: Fase objectius i eixos estratègics Pla Reactivació Socioeconòmica Alt Urgell

Recull notes de premsa

Mesures i ajuts per fer front al Covid-19