GENT GRAN

L’àrea de Gent Gran té la tasca de dinamitzar les accions adreçades a les persones grans;és una àrea d’atenció a les persones amb una vessant lúdica i cultural que pretén potenciar la relació entre les persones de més edat de la nostra societat.

Es treballa amb la potenciació de les relacions comunicatives i la coordinació amb entitats i organismes que intervenen amb la gent gran, per tal de crear processos dinàmics de comunicació de les activitats que es realitzen, de les necessitats que es detecten.

Es pretén també, implicar la gent gran en els processos de disseny, realització i avaluació de les actuacions de l’entorn; és a dir, promoure la participació ciutadana entre les persones grans.

Punt Consultiu

Servei que centralitza tota aquella informació referent a la gent gran (serveis, derivació a d’altres professionals, activitats, notícies…)

És un punt de recollida d’informació i de detecció de necessitats, per tal de poder dissenyar les actuacions posteriors.

Consell Consultiu de la Gent Gran

L’any 1990, sota el patrocini i amb el suport del Consell Comarcal, es crea el Consell Consultiu de la gent gran com a òrgan de consulta i de participació dels usuaris i de les entitats de serveis socials en temes de gent gran.

Està constituït per vocals delegats que representen els diferents municipis de la comarca, amb la finalitat de que siguin l’enllaç de comunicació entre el Consell Consultiu i el municipi que representen i a l’inrevés.

El seu òrgan màxim de representació i govern és l’assemblea general, constituïda per al President i 2 vicepresidents i la resta vocals delegats, i actuen com a secretàries i dinamitzadores les treballadores socials i la tècnic en gent gran.

A través d’aquest Consell Consultiu, s’organitzen diferents activitats: certàmens literaris, exposicions de treballs artesanals, dia comarcal del jubilat, xerrades informatives sobre temes diversos, publicació del butlletí Tresponts, sortides culturals...

Per poder ser delegat del Consell Consultiu de la gent gran cal tenir 65 anys i ser representant d’algun municipi o localitat de l’Alt Urgell.

Si tens 65 anys i vols ser delegat d’aquest Consell posa't en contacte amb nosaltres.

Memòries:

Contacte:
serveis.socials @ capau.cat
Centre Cívic "El Passeig" - Plaça Soldevila, 1 · 25700 La Seu d’Urgell · Tel. 973 35 41 02